Poniższe teksty należy uzupełnić o swoje informacje i następnie jako pełna treść przesłać do nas w formie tekstowej razem z pozostałymi informacjami
 (nr zaproszenia, personalizacja itp) korzystając z naszego arkusza wysyłkowego w zakładce jak zamawiać lub przesyłając na adres e-mail: grafikowezaproszenia@wp.pl
Poniższe treści są przykładowe. Można również przesłać nam swoje propozycje treści do zaproszenia.

sentencje

Chrześcijanin rodzi się jako nowy człowiek
W tym właśnie Sakramencie.
Chrzest ma bowiem moc
Dawania nowego życia,
życia Bożego
Jan Paweł II

Dziecko to dar od Pana,
To cząstka Nieba na ziemi

W jednym Duchu my wszyscy w jedno Ciało zostaliśmy ochrzczeni.
Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem.
Ciało bowiem, to nie jest jeden człowiek, lecz wiele.
(1 Kor 12,13)

Jeden jest Pan,
Jedna wiara,
Jeden chrzest
Jeden jest Bóg
I Ojciec wszystkich
(Ef 4,5 – 6)

treści główne

Dumni Rodzice
(imię dziecka)
serdecznie zapraszają

 .................................... 
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu,
która odbędzie się ............. . o godz. ........
w Kościele........................................

Po Mszy Św. odbędzie się obiad w restauracji .................
mieszczącej się w ......................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ...................... roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

(imię dziecka)
wraz z rodzicami i rodzeństwem
pragnie zaprosić

.................................
na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego,

które odbędzie się
w dniu ............... r. o godz. .........
w Kościele..........................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia .................. roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

(imię dziecka)
serdecznie zaprasza

...........................................
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu chrztu świętego.
Uroczystość odbędzie się
Dnia ............... r. o godzinie .........
w kościele ....................................

Po uroczystości serdecznie zapraszam
do restauracji ...............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Dnia ................... roku o godzinie ............

Moi rodzice zaniosą mnie do Kościółka
abym przyjął swój pierwszy sakrament
- Sakrament Chrztu Świętego

Pragnę więc zaprosić

....................................................
aby towarzyszyli mi w tej Uroczystej Chwili
w Kościele ..........................................

Po uroczystości zapraszam na przyjęcie do mojego domku.
(imię dziecka)
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

fonty