Poniższe teksty należy uzupełnić o swoje informacje i następnie jako pełna treść przesłać do nas w formie tekstowej razem z pozostałymi informacjami
 (nr zaproszenia, personalizacja itp) korzystając z naszego arkusza wysyłkowego w zakładce jak zamawiać lub przesyłając na adres e-mail: grafikowezaproszenia@wp.pl
Poniższe treści są przykładowe. Można również przesłać nam swoje propozycje treści do zaproszenia.

sentencje

Ku Tobie, Panie, oczy podnoszę,
Myśli kieruję najczystsze.
W pierwszej komunii o łaskę proszę:
Bądź zawsze ze mną, o Chryste!!! 

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży... 

Już ten dzień się zbliża,
gdy przyjmę Cię w sercu moim,
A Ty spójrz na mnie z Nieba
w Miłosierdziu Swoim 

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię

Niech Boski kielich doda Ci siły
Modlitwa w smutku doradzi
a Biała Hostia przez całe życie
do serca Boga prowadzi. 

Przyjdź o Jezu proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą. 

Dzisiaj w dniu Pierwszej Komunii
gdy nam serca kochać każe,
wdzięczność wielką miłość dziecka
przynosimy Bogu w darze.

Jezu najsłodszy Ojcze i Panie,
dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe,
BY Cię kochało przez życie całe. 

treści główne

Serdecznie zapraszam
…………………………………………………
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się
w dniu ............... roku o godzinie ...........
w kościele...................
(imię dziecka)
wraz z Rodzicami

Po uroczystości w kościele
serdecznie zapraszamy na przyjęcie do restauracji ............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ...................... roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Chcieliśmy serdecznie zaprosić
Sz.P. …………………………………
na uroczystość przyjęcia przez naszą córkę/syna
Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się ..................... roku o godz. ..............
w Kościele ........................
Rodzice

Po uroczystości w kościele
serdecznie zapraszamy na przyjęcie do restauracji ............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia .................. roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Serdecznie zapraszamy
Sz. P……………………………..
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
przez naszą córkę/syna
(imię dziecka)
................. roku o godzinie ..................
w kościele ....................

Po uroczystości serdecznie zapraszamy
do restauracji ...............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Dnia ............. roku
po raz pierwszy przyjmę do swojego serca
Jezusa pod postacią chleba.

Chciałbym, aby w tym dniu Pierwszej Komunii Świętej
byli przy mnie Ci, których kocham.
Dlatego z radością zapraszam

.............................................
dnia ................. o godzinie ...................
w kościele .......................
w ..................
(imię dziecka)
Po uroczystości zapraszam na przyjęcie do mojego domku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

fonty