Poniższe teksty należy uzupełnić o swoje informacje i następnie jako pełna treść przesłać do nas w formie tekstowej razem z pozostałymi informacjami
 (nr zaproszenia, personalizacja itp) korzystając z naszego arkusza wysyłkowego w zakładce jak zamawiać lub przesyłając na adres e-mail: grafikowezaproszenia@wp.pl
Poniższe treści są przykładowe. Można również przesłać nam swoje propozycje treści do zaproszenia.

sentencje

"Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić,
to tylko jedno - miłować"
Jan Paweł II

"Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły...miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie."
Bolesław Leśmian

Czy pozwolisz, ze ci powiem...
W wielkim skrócie i milczeniu...
Że ci oddam i otworzę...
W ciszy serc, w potoków lśnieniu...
Słowa dwa przez sen porwane...
Przez noc ukryte... przez czas schwytane...
Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,
dwa proste słowa....kocham cię.
Bolesław Leśmian

"Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona,
Jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną -
Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną"
Anne Bradstreet

"Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie"
Ks. Jan Twardowski

"Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."
Jan Paweł II 

"Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku."
Antoine de Saint Exupery

"Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie."
Vitor de Lima Barreto

treści główne

..................... i ......................
w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają
Sz. P. ……………………………………..
na swój ślub, który odbędzie się
dnia .............. roku o godzinie ...............
w Kościele ................... w ......................
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w.........................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ...................... roku.
............: 000 000 000 ...........: 000 000 000 

..................... i ......................
pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi
poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa
w kościele ...........................
dnia ............................ roku o godzinie .....................
Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie
Sz. P. .............................................
na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w ............................................
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia .................. roku.
............: 000 000 000 ...........: 000 000 000 

..................... i ......................
zapraszają na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,
które nastąpi dnia .................. roku o godz. ..................
w Urzędzie Stanu Cywilnego w .....................

Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P.
na przyjęcie, które odbędzie w ................................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
..........: 000 000 000 .........: 000 000 000

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

..................... i ......................
Serdecznie zapraszają
Sz. P....................................
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
................... roku o godzinie ..................
w kościele ..............................

Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie w ................................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
............: 000 000 000 ...........: 000 000 000  

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!

..................... i ......................
serdecznie zawiadamiają, że dnia ........................ roku o godzinie ..............
obrączki sobie założą i Mendelsona wysłuchają
podczas mszy świętej w kościele ..............................
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Sz. P. ....................................
serdecznie proszą. Rodzice i Narzeczeni.

Po uroczystości zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się w Domu Panny Młodej
przy ul. .................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
............: 000 000 000 ...........: 000 000 000 

TEATR UMYŚLNIE STRACONEJ WOLNOSCI
zaprasza
...................................
na przedstawienie pod tytułem
,, A potem żyli długo i szczęśliwie’’
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 aktach

PREMIERA
14 czerwca 2004 roku
OBSADA
w rolach głównych

Panna Młoda: ......................
Pan Młody: ...........................

w pozostałych rolach udział biorą: Ksiądz, Rodzice, Goście i Gapie

AKT 1 ,, Dla duszy’’
Ślub Kościelny ............... roku, godzina ............
w kościele .................................

AKT 2 ,,Dla Ciała’’
Przyjęcie weselne w .............................

AKT 3 ,,Noc Poślubna”
Bez udziału widowni 

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni
ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską
..................... i ......................
Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Sz. P. ...............................
Rodzice i Narzeczeni.
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
................................... , gdy dzwony wybiją godzinę ...............
w Kościele ..............................
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P.
na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w restauracji ....................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia....................
............: 000 000 000 ...........: 000 000 000 

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowiliśmy związać swe losy

..................... i ......................

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia ................. roku o godzinie ..................
w Kościele ..........................

Po uroczystości serdecznie zapraszamy
na przyjęcie, które odbędzie w ................................................

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ....................
.........: 000 000 000 ........: 000 000 000 

wierszyki

Na wesele przybywajcie, o prezenty się nie martwcie,
by nie składać ich na stercie, niechaj mieszczą się w kopercie.

Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki. 

Prezenty są ślubu miłym dodatkiem, ale nie zawsze trafnym wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego mieszkania, więc problem prezentów jest do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo gustownym, będzie bilecik ze znakiem wodnym

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele, dołączcie zabawki nasi przyjaciele.
My do domów dziecka z nimi pojedziemy i w waszym imieniu malcom przekażemy.

Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując
kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

Goście Nasi Ukochani!
My już w domu wszystko mamy, By nie pisać długich książek,
wprost prosimy o pieniążek.
Również chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę!

fonty